Taisyklės ir Sąlygos

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinėse parduotuvėse susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje: Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėse parduotuvėse www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt), nesinaudotis šių internetinių parduotuvių paslaugomis.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius  pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinėse parduotuvėse metu ir, norėdami apsipirkti šiose internetinėse parduotuvėse, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

Internetinės parduotuvės  www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) vykdo prekybą visame europos regione.

Pirkti www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinėse parduotuvėse turi teisę:

    * Visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;

    * Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    * Juridiniai asmenys.

1.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą  „Patvirtinti užsakymą“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinių parduotuvių duomenų bazėje. Jeigu prekė(ės) buvo "įdėtos" į krepšelį, bet užsakymas nebuvo patvirtintas, prekė rezervuota nebus.

2.      Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „bunnytoys.eu“ ir „bunnytoys.lt“ internetinėse parduotuvėse šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt)  internetinėmis parduotuvėmis, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės  spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai). Ne visos kokybiškos nemaisto   prekės keičiamos: skaityti "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles" punktas 18.

b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt)   internetinėse parduotuvėse turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, naudodamasis www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinėse parduotuvėse, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetines parduotuves www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt).

6.Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinese parduotuvese www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas. Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos ta valiuta, kurią pasirenka Pirkėjas. Įprastoji internetinės parduotuvės kalba yra Lietuvių. Kainos nurodytos su PVM. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Apmokėjimas naudojants PayPal sistema

Apmokėjimas naudojantis PayPal sistema – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal.

Internetinėje parduotuvėse „bunnytoys.eu“ ir „bunnytoys.lt“   atsiskaitymo už prekes  žingsnyje „Mokėjimo informacija“ Pirkėjas pasirenka apmokėjimą budą PayPal. Jeigu  žingsnyje „Užsakymo patvirtinimas“ visa informacija teisinga, Pirkėjas spaudžia "patvirtinti užsakymą".

Atsiskaitant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui PayPal sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pirkėjas yra perkeliamas į PayPal sistemos puslapį. Pinigus Pirkėjas perveda į PayPal sistemoje esančią internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemai PayPal.

Apmokėjimas banko pavedimu

Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB Agnet goup banko sąskaitą, arba pinigus perveda elektroniniu būdu. (apmokant Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį). Visi užsakymai  yra formuojami (ir ruošiami išsiųsti) tik gavus pilna apmokėjimą. Nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Pirkėjui išsirinkus ir nusipirkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano paskyra“ paspaudus nuorodą „Užsakymų istorija“, Pirkėjas mato Užsakymo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir mokėtojo adresas, mokėjimo būdas, pristatymo adresas bei mokesčiai.

Apmokėjimas grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekę

Apmokėjimas grynais pinigais galimas tik, kai Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą „Pristatymas į namus per kurjerius“

Pirkėjui išsirinkus ir nusipirkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano paskyra“ paspaudus nuorodą „Užsakymų istorija“, Pirkėjas mato Užsakymo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir mokėtojo adresas, mokėjimo būdas, pristatymo adresas bei mokesčiai.

Apmokėjimas banko kortele atsiimant prekę iš paštomato

Apmokėjimas banko kortele galimas tik, kai Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą „Pristatymas į LP Express pašomatą“, bei nurodo paštomatą, iš pateikto sąrašo, į kurį pageidauja gauti prekę.

Pirkėjui išsirinkus ir nusipirkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano paskyra“ paspaudus nuorodą „Užsakymų istorija“, Pirkėjas mato Užsakymo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir mokėtojo adresas, mokėjimo būdas, pristatymo adresas bei mokesčiai.

 

9. Prekių pristatymas

Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje

Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba trečia šalis, su kuria Pardavėjas turi sutartį. Pardavėjas įsipareigoja apdoroti kiekvieną užsakymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Pardavėjas pateikia rekomendacinius prekių pristatymo terminus.

Pardavėjas neįsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis rekomendacinių terminų, nes prekės pristatomos trečios šalies. Pirkdami „bunnytoys.eu“ internetinėje parduotuvėje, 99% atvejų prekes,, esančias sandėlyje gausite per 2-3 darbo dienas. Prekių, kurių neturime sandėlyje Vilniuje, pristatymas gali užtrukti iki 7-14 darbo dienų. Pristatymo laikas priklauso nuo Lietuvos regiono.

Prekių pristatymas ne Lietuvos teritorijoje

Pristatymas europos regione pagal pašto siųntų nustatytus tarifus.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

Tuo atveju, kai pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba trečia šalis, su kuria Pardavėjas turi sutartį. Pardavėjas įsipareigoja apdoroti kiekvieną užsakymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Pardavėjas pateikia rekomendacinius prekių pristatymo terminus.

 

Pristatymas į užsienį vykdomas per Lietuvos paštą, be garantinio pristatymo termino. Paprastai pristatymas į užsienį užtrunka 10-15 darbo dienų.

Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų atsiradusių transportuojant prekę(es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 14 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt)  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas (Lietuvoje)

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a)      Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės  spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

b)       Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę(es) a) ir b) dalyse nurodytais atvejais, privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@agnetgroup.eu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežastį - užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei prekės kodą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

    * grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

    * prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

    * prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, neišteptos ir kt.);

    * grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Tuo atveju, kai prekė grąžinama prekei neesant brokuotai, be priežasties, Pirkėjui tiesiog atsisakius prekės, pasinaudojant Pirkėjo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo arba užsakymo pateikimo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Prekių grąžinimas iš užsienio

Grąžinti prekes iš užsienio taip pat galite. Jeigu prekės nebuvo vartojamos , nebuvo sugadintos, neprarado savo prekinės išvaizdos, nebuvo nuimtos originalios etiketės ar kiti žymėjimai - jas galite grąžinti. Jūs turėtumėte parašyti mums elektroniniu paštu info@agnetgroup.eu Jūsų įsigytos prekės užsakymo numerį, prekės pavadinimą, prekės kodą bei norimos pasikeisti prekės pavadinimą bei prekės kodą.

Už prekių pristatymą atgal esate atsakingi Jūs. Taip pat Jums teks užmokėti už transportavimą.

12. Atsakomybė

Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formose, esančiose www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinėse parduotuvėse pateiktų duomenų teisingumą.

Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt)  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“  nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) internetinių parduotuvių paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.